In verband met de uitbreiding der werkzaamheden over divere andere gebieden van „Groot-Amsterdam” , is m.i.v. 1963 de naam „KNNV Vogelwerkgroep voor het Amsterdamse Bos” gewijzigd in: KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam. Correspondentie-adres: Mej. Mr J. H. U. van Drooge (secretaresse), Cornelis Dopperkade 8 IV. Amsterdam-Z., tel. 730373.