Nederland is niet alleen het dichtst bevolkte land van Europa, maar zonder twijfel ook het vogelrijkste. Dat dit nog steeds zo is, danken we ongetwijfeld aan de houding der bevolking, die hetzij positief welwillend, of toch meestal op z’n minst passief verdraagzaam is. Van deze positieve welwillendheid hebben wij weer treffende staaltjes kunnen zien in de strenge winter van 1962/1963. Met hartverwarmende toewijding en enthousiasme heeft men getracht in nood verkerende vogels te helpen.