Als een onafzienbare, tweemaal per etmaal overspoelde vlakte van zand- en slikplaten, die door een wirwar van kronkelende prielen en geulen wordt doorsneden en met reeksen hoger gelegen kwelders is omzoomd, ligt in ons noordelijk kustgebied; de Waddenzee. Deze op het eerste gezicht van alle leven verstoken gronden, herbergen een onvoorstelbare rijkdom aan wormen, mollusken en kleine crustaceeën. Zij vormen het voedsel voor de vele honderdduizenden vogels, die het gehele jaar door, maar in het bijzonder gedurende nazomer en herfst de Waddenzee bevolken.