Kort voor het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons de verbijsterende mededeling, dat op 27 mei te Delft onze mede-redacteur A. K. J. Mulder geheel onverwacht, slechts 56 jaar oud, is overleden, Albert Karei Jan Mulder (Ap, zoals hij zelf zijn briefjes placht te ondertekenen), werd in november 1958 voor het eerst in het lijstje van redacteuren vermeld, als opvolger van A. F. van Bulck, die de Vogelwerkgroep van de K.N.N.V. vertegenwoordigde. Hij heeft sindsdien maar zelden een redactievergadering overgeslagen en drukte er door zijn rustige persoonlijkheid, zijn (Lees verder op blz. 102) bezonken oordeel en zijn grote kennis een zeer persoonlijk stempel op. Zo zeer dat, toen J. Taapken met het secretariaat van die Vogelwerkgroep werd belast en Ap meende zijn functie te moeten neerleggen, wij ons erover verheugden dat hij voor onze aandrang om lid der redactie te blijven, bezweek.