Het is met de roofvogels werkelijk een heel droevige zaak. Met een kleine variant zijn dit de woorden, waarmee Prof. Voous zijn artikel over roofvogels in ons Kerstnummer 1962 begon. Inmiddels zijn er vele gegevens beschikbaar gekomen, die zó verontrustend zijn, dat het ons gewenst leek dit gehele nummer aan het probleem van de roofvogels te wijden.