De roofvogelconferentie van Cambridge, die van 1-3 maart werd gehouden, was georganiseerd door de British Trust for Ornithology en de Royal Society for the Protection of Birds met de bedoeling dat een aantal personen, die op enigerlei wijze met roofvogels te maken hebben, zich zouden beraden over de verontrustende achteruitgang van deze vogels, die vooral na omstreeks 1955 werd geconstateerd. Lord Hurcomb, president van de R.S.P.B. kon bij de opening in het University Arms Hotel vertegenwoordigers begroeten van de British Falconers Club (valkeniers), de British Field Sports Society (jagers), de British Ornithologists’ Union (vogelkundigen), the British Trust for Ornithology (idem), de Council for Nature (natuurbescherming), the County Naturalists’ Trusts’ Committee (natuurliefhebbers), de Game Research Association (zoiets als ons ITBON), de Gamekeepers’ Association (jachtopzieners), de International Council for Bird Preservation (internationale vogelbescherming), the Kynoch Game Advisory Services (jachtonderzoek), de Nature Conservancy (natuurbescherming), de „Racing Pigeon” (postduivenhouders), de Royal Society for the Protection of Birds (vogelbescherming), de Wildfowlers’ Association of Great Britain and Ireland (jagers), alsmede een aantal individuele belangstellenden.