Het hier volgende verslag is een samenvatting van een uitvoeriger gedocumenteerd artikel dat de achteruitgang van de havik als braadvogel in Nederland zal behandelen en dat eerlang in „Limosa” zal verschijnen. Het leek ons een goede gelegenheid deze samenvatting in het speciale roofvogelnummer van het Vogeljaar te publiceren. Bovendien zullen op dit opstel stellig reacties en aanvullingen komen, die dan weer in het gedocumenteerde verslag verwerkt kunnen worden.