Toen Professor Van Oordt op 19 maart 1962 de zeventigjarige leeftijd had bereikt en op 1 oktober daaropvolgend met het houden van een afscheidscollege in de aula van de Rijksuniversiteit van Utrecht zijn ambtelijke loopbaan had afgesloten, heeft niemand kunnen vermoeden, dat de toen nog zo vitale emeritus nog geen jaar later van ons zou zijn verdwenen. Op 22 april 1963 overleed hij tijdens een excursie met Dr. G. A. Brouwer naar de Duurswoudse heide (Fr.) in de wapenrusting van de ornitholoog, nl. met de veldkijker om de hals, zittend aan de wegrand. De verdiensten van Prof. Dr. Gregorius Johannes van Oordt op het gebied van de ornithologie en de vogel- en natuurbescherming zijn vele. Daarvan en van zijn talrijke andere wetenschappelijke werkzaamheden wordt uitvoerig gewag gemaakt in het boekwerkje, „G. J. van Oordt, his contributions to science”, dat bij gelegenheid van zijn afscheid door een aantal collega’s, leerlingen en medewerkers van het Zoölogisch Laboratorium te Utrecht en door enkele medewerkers in ander verband werd samengesteld. Het is een droeve gedachte dat schrijver dezes een jaar geleden met vreugde voor deze bundel het hoofdstuk „G. J. van Oordt; ornithologist” samenstelde, terwijl hij thans dezelfde gegevens als een „in memoriam” moet interpreteren.