In De Levende Natuur verschenen de laatste jaren enige artikelen over de betekenis van pleisterplaatsen van watervogels. Het voornaamste doel van deze publikaties was de aandacht te vestigen op het grote belang van bepaalde gebieden voor vele hier overwinterende en doortrekkende vogels. Bovendien stonden er in Het Vogeljaar belangrijke bijdragen over de broedvogelbevolking van verschillende terreinen.