Reeds onmiddellijk aan het eind van de strenge winter heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels er bij de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op aangedrongen om diens besluit, om de blauwe reiger in de perioden van 1 september t/m 31 december 1963 en van 1 september t/m 31 december 1964 onbeschermd te verklaren, te herroepen en aan deze soort, die zeer zware verliezen had geleden, althans gedurende die twee jaar volledige bescherming te verlenen. De Staatssecretaris deelde ten antwoord op dit verzoek mee, dat hij aan het RIVON had opgedragen hem op korte termijn rapport uit te brengen omtrent de stand in de broedkolonies. Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek zou dan een beslissing worden genomen.