Kuifduiker. 27-4 1 ex. Oudehaske (v. d. Meulen); 28-4 2 ex. Knardijk en Veluwemeer (Scharringa). Geoorde Fuut. 2-6, 8-6 en 29-6 resp. 2, 2 en 3 ex. Kleine Waschmeer, Hilversum (Schouten); 1963 broedgeval Vogelmeer, Kennemerduinen, wellicht 2 (Scharringa).