Op 6 en 7 juni 1963 werd de jaarlijkse vergadering gehouden van het International Wildfowl Research Bureau in het British Museum of Natural History te Londen. Alle punten die voor het organiseren en vooral voor het coördineren van waterwild-onderzoek van eendachtigen en steltlopers van belang zijn, werden op deze vergadering besproken. Aangezien aan het onderzoek van eendachtigen en steltlopers in Nederland veel aandacht wordt besteed, zowel door het I.T.B.O.N. te Arnhem, door het R.I.V.O.N. te Bilthoven en door vele vogelwerkgroepen, vogelwachten en andere belangstellenden, wordt hierbij een overzicht gegeven van hetgeen te Londen besproken werd.