Door een prachtige samenwerking van de Fryske Akademy, het Onderling Levensverzekering Genootschap „De Olveh van 1879" en het RIVON is Tanis in de gelegenheid gesteld zijn uitermate nauwkeurige studie van de vogels van Terschelling, zowel in het veld als in de litteratuur, in druk te laten verschijnen. De wens van de schrijver, dat door deze bijdrage een intensiever onderzoek naar de ornithologische betekenis van het gehele Nederlandse en Duitse Waddengebied wordt gestimuleerd, zal ongetwijfeld wel opgaan. Soort voor soort worden de broedvogels en daarna ook de niet broedende vogels behandeld. Tanis heeft geen bron onaangeroerd gelaten om nadere gegevens voor zijn werk te verkrijgen en kent het eiland zelf ook uitermate goed. Het boek is niet alleen voor de regelmatige bezoeker van het eiland van veel waarde, maar ook een stimulans om onze andere Waddeneilanden op deze wijze onder de loupe te nemen. De elzenhaag bij het Biologisch Station blijkt al heel wat prachtige gegevens opgeleverd te hebben en belooft daarom zeker ook nog veel voor de toekomst. Het toerisme en ook de militaire oefeningen hebben op het eiland reeds vele wijzigingen gebracht. Onherstelbare verliezen zijn echter nog niet geleden, ofschoon tal van broedvogels de eerste zullen zijn, die door wijzigingen zullen verdwijnen. Het boek is reeds met veel enthousiasme ontvangen en wij feliciteren Tanis dan ook met deze uitgave. Hopenlijk heeft hij nog de gelegenheid vele aanvullingen hierop in de loop der jaren te geven, natuurlijk bijgestaan door elke vogelliefhebben die op Terschelling is geweest en hem in zijn ervaringen laat delen, j -j.