Juist bij het afsluiten van dit nummer bereikt ons het bericht dat op zondag 22 september te Amsterdam, pas 59 jaar oud, is overleden de heer Hendrik Hero Buisman. Buisman was een dergenen, die steeds krachtig heeft geijverd voor nauwere samenwerking tussen de Nederlandse vogelbeschermers, waarvan de verschijning van Het Vogeljaar een der resultaten is. Zijn drukke zakelijke beslommeringen lieten hem weinig tijd voor actieve medewerking aan het tijdschrift (hoewel enige keren artikelen van zijn hand werden gepubliceerd), doch vooral achter de schermen heeft hij steeds het werk gestimuleerd en geactiveerd.