Op zijn geliefde eiland Texel, waar hij sinds zijn penslonnerlng het grootste deel van het jaar woonde, Is In de avond van 28 november zeer plotseling overleden de heer J. Drijver, oud-hoofddlrecteur van „Natuurmonumenten” en oud-secretaris van „Vogelbescherming”. Tot het laatst toe hebben deze twee verenigingen, die hij steeds met zoveel toewijding en kundigheid heeft gediend, zijn actieve belangstelling gehad. Met Drijver Is thans de laatste van het driemanschap Thijsse, Van Tienhoven en Drijver heengegaan, wier visie, organisatievermogen en vasthoudendheid bepalend Is geweest voor de ontwikkeling van de particuliere natuur- en vogelbescherming in Nederland. Drie figuren, bezield door eenzelfde Ideaal, die elkaar door hun uiteenlopende grote begaafdheden en karaktereigenschappen op voortreffelijke wijze aanvulden, steunden en stimuleerden „Thijsse als biologisch adviseur en propagandist, Van Tienhoven als organisator en bankier, Drijver als administrateur en procuratiehouder”. (Dr. G.A. Brouwer In „Jaarboekje” Vogelbescherming 1955-1956.)