Met grote belangstelling las ik de beschouwing over Rachel Carsons „Silent Spring” in de aflevering van juni 1963 (blz. 98), alsmede de reactie daarop van Prof. Dr. R. van der Veen in het oktobernummer (blz. 135). Prof. van der Veen citeert hierin een passage uit een artikel dat ik enige jaren geleden geschreven heb. Uit deze passage zou blijken dat ik de toepassing van de synthetische bestrijdingsmiddelen niet gevaarlijk achtte voor de consumenten van bespoten gewassen. Dit is volkomen juist. Ik heb vele malen gewezen op het gevaar dat vele soorten insekten resistent worden ten opzichte van de betrokken middelen en op de verstoring van regulerende faktoren o.m. door het doden van parasieten en roofvijanden. Wat de consumenten betreft, heb ik lang de algemene opvatting gedeeld dat voor hen geen of weinig gevaar bestond. Intussen (curs. van ons) is, mede uit het door Rachel Carson verzamelde materiaal, wel gebleken dat deze opvatting onjuist (id.) is. Wij behoeven dit echter niet te baseren op haar boek. President Kennedy heeft kort na het verschijnen daarvan aan zijn „Science Advisory Committee” opdracht gegeven de door Miss Carson gesignaleerde feiten te onderzoeken.