In de serie „Vogelleven in Nederland” schreef J. Drijver een boekje over vogeltrek, waarin vanzelfsprekend trekvogels de grootste rol spelen. De vele aspecten die de vogeltrek heeft, met haar diverse theoriën worden, voor diegeen die wat meer over de vogeltrek wenst te weten, in begrijpelijke taal behandeld. Uit het boekje proeven wij de ervaringen die Drijver vooral als Waddeneilandbewoner opdeed, evenals zijn warme belangstelling voor de vogelbescherming. Een overzicht van de trek per maand is een leidraad voor de veldwaarnemer welke soort men op de trek zal kunnen aantreffen. Mijn compliment voor de goede keuze van de met zorg gekozen 49 foto's, terwijl de 10 kaartjes de trekwegen van sommige soorten verduidelijken. De foto's van de geplastificeerde kaft vind ik verder nergens meer vermeld. J. T. ]. Drijver: Vogeltrek en trekvogels. Uitg. L. J. Veen, Amsterdam, 1963. Serie Vogelleven in Nederland, nr. 9. Prijs f 4.90. (Voor leden van „Vogelbescherming" f 4.50).