Vaal Stormvogeltje. 29-9 1 ex. zee, Scheveningen (v. Swelm); 18-11 1 ex. levend in Populierstraat, Den Haag (Ruinaard). Purperreiger. 2-9 1 ex. bij Dinkel, Oldenzaal (R. Luiken). Ooievaar. 4-12 1 ex. a/h Apeld. kanaal bij Vaassen (Ir. Wilmer). Lepelaar. 27-10 3 ex. Balgzand (v. d. Aakster, v. Panhuis).