Reeds enige jaren liepen H. Vader, H. Niesen en ondergetekende met plannen om het aantal vogelsoorten vast te stellen, dat in dit mooie gebied broedt. En, zo mogelijk, ook het aantal broedparen van ieder soort. De enorme uitgestrektheid van dit gebied maakte dit echter onmogelijk voor drie man. In 1962 kwam het toch zo ver. Met hulp van de heren R. Kok, P. van Spanje, O. Thomas en P. Veldt werd het terrein zeer regelmatig bezocht. Ieder had een eigen gebied waarin hij alle vogels die hij waarnam op een kaart moest aantekenen. Zo mogelijk vermelden of het een zingend betrof, een nest of jongen.