Ook tijdens de uitzonderlijk strenge winter van 1963 is weer gebleken hoezeer het Nederlandse volk meeleeft met de vogels en bereid is daarvoor zo nodig ook financiële offers te brengen. Evenals in 1956 werden zelfs vliegtuigen en helicopters gebruikt om hongerende vogels op afgelegen plaatsen op te sporen en van voedsel te voorzien. Niet minder belangrijk echter is ongetwijfeld de individuele activiteit van vele landgenoten, die door het strooien van voedsel in de tuinen beslist duizenden vogels hebben gered, die van hun natuurlijke voedselbronnen verstoken waren.