In de vrijwel tot de laatste plaats bezette grote aula van het Kon. Instituut voor de Tropen te Amsterdam belegde de Biologische Raad van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen op 31 maart en 1 april een symposium, dat onder de alarmerende titel „Op leven en dood” een weten schappelijk verantwoord overzicht wilde gegeven van de gevaren en mogelijkheden van de methoden, die worden toegepast ter bestrijding van schadelijke organismen. Dat met name de toepassing in de landbouw van chemische bestrijdingsmiddelen daarbij de volle aandacht had, is na de discussies van de laatste tijd uiterst belangrijk, omdat in deze discussies veelal onvoldoende aandacht wordt geschonken aan andere mogelijkheden van bestrijding, die tijdens het symposium nader werden besproken en toegelicht. Het is de bedoeling dat de voordrachten in boekvorm worden uitgegeven, zodat wij thans (ook al ter noodgedwongen besparing van plaatsruimte) met een kort verslag zullen volstaan.