Vertegenwoordigers van elf landen kwamen op 10, 11 en 12 april te Caen in Normandië bijeen om te beraadslagen over maatregelen, die mogelijk en dringend noodzakelijk zijn ter bescherming van de roofvogels, wier voortbestaan in vrijwel alle Westeuropese landen ernstig gevaar loopt. Deze conferentie werd gehouden op initiatief van de Internationale Raad voor Vogelbescherming (I.C.B.P.), met steun van het Conseil International de la Chasse, de International Union for the Conservation of Nature en het Conseil Superieur de la Chasse. Een belangrijke inleiding en bijdrage tot de besprekingen vormde de voordracht van Dr. Kai Curry-Lindahl (Zweden) over de ecologische functie van roofvogels. Vrijwel alle onderzoekingen over de invloed van prooijagers op hun prooidieren tonen aan, dat op lange, noch op korte termijn sprake is van invloed op de gemiddelde aantallen. Het is daarom over het algemeen zinloos om door het uitloven van premies het afschot van prooijagers aan te moedigen in de hoop, daardoor het aantal prooidieren te vergroten. Sommige predatoren kunnen tijdelijk en/of plaatselijk de stand van hun prooidieren in een bepaald gebied verminderen. Maar het komt zelden of nooit voor, tenzij de mens zich ermee gaat bemoeien, dat de predatie tot uitroeiing van de prooidieren leidt.