De oproep in Het Vogeljaar (11e Jrg. 1963, no. 2) om medewerking bij het samenstellen van een verspreidingskaart van de bosuil (Strix aluco) in Nederland heeft een groot aantal gegevens opgeleverd. De nieuwe verspreidingskaart, die hierbij gepubliceerd wordt, bevat alle gegevens, die tot op heden bekend zijn. De mededelingen ontvangen naar aanleiding van de oproep, zowel als literatuurgegevens, zijn er dus in verwerkt. Bevestiging van uit de literatuur vermelde broedplaatsen werd niet altijd verkregen. De gegevens uit Zuid-Limburg b.v. kregen geen enkele bevestiging, al moet aangenomen worden, dat daarbij meer de gedachte heeft gegolden van „er staat al een stip” dan dat de bosuil daar inderdaad verdwenen is.