Van 16 – 18 oktober 1963 werd te St. Andrews in Schotland de eerste Europese conferentie voor het behoud van watervogels gehouden. De conferentie was georganiseerd door het International Wildfowl Research Bureau (I.W.R.B.) en de Nature Conservancy van Groot Brittannië. Medewerking werd verleend door de International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (I.U.C.N.), de International Union of Game Biologists (I.U.G.B.) en de Internationale Jachtraad (C.I.C.) Er waren ongeveer 80 deelnemers, vertegenwoordigers van 17 landen, van enkele internationale organisaties en van de Raad van Europa. De bijeenkomst had ten doel internationaal op voldoende hoog niveau van gedachten te wisselen en de samenwerking te organiseren op het gebied van (1) het onderzoek van watervogels; (2) het beheer van watervogelpopulaties en (3) de wetgeving. Dit alles zowel ten aanzien van de natuurbescherming, als van de jacht.