Vaal Stormvogeltje. 9-9 1 ex. haven Scheveningen (Rijven, v. Swelm); 6-10 1 ex. Knardijk (mej. Den Held). Noordse Pijlstormvogel. 3-10 dood ex. strand Scheveningen (v. Hooft).