Sinds half maart had ik iedere morgen de merelvrouw met nestmateriaal zien vliegen. In de avond van 19 maart zagen we haar echter met hangende vleugels als dol in het rond tollen onder de struiken en op het grasveld. Opeens bleef ze voor dood op haar rug liggen. Mijn man wilde haar oppakken, maar toen scharrelde ze nog weg en de hele volgende dag zagen we haar niet. Bij de buren vernam ik, dat zij de vorige ochtend tegen een openstaande glazen deur was gevlogen en bewusteloos neergevallen. ’s Avonds en de volgende ochtend zat ze echter – bijna bewegingloos – op de voerplaats onder de heg en daar hebben we haar voortdurend van water en krachtvoer voorzien.