De achteruitgang van de vogelstand in het algemeen heeft mijn aandacht. Daar die pas goed merkbaar is geworden in de jaren vijftig, meen ik dat men ook de oorzaak moet zoeken bij eventuele ingrijpende veranderingen die zich in deze tijd voltrokken en invloed hadden op menu, nest- en slaapgelegenheid. Met opzet noem ik een verhoogd afschot niet, daar ik bij mijn collega’s een algemene tendens bemerk om maar niet alles neer te knallen, wat ze niet direct naar de zin is. Zonder met een duidelijk antwoord klaar te staan wil ik toch enige punten en vragen noemen die zeer zeker in verband staan met het vogelleven.