In „Het Vogeljaar” van juni 1962 (10e Jg. no. 3) werd iets meegedeeld over de vogels van het Veerse Meer in het eerste jaar na de afsluiting. We zijn nu drie jaar verder en het is wellicht de moeite waard na te gaan hoe het broedseizoen 1964 in de reservaten „Middelplaten” en „Goudplaat” is verlopen. Beide reservaten zijn in beheer bij de Stichting Natuurmonument „De Beer”. Terwijl vóór de afsluiting de vogels uitsluitend konden broeden op de schorren die bij vloed niet onderliepen, hebben zij zich nu gevestigd in de „nieuwe” gebieden, dus in de vroeger alleen bij eb droogvallende platen en slikken. De schorren zijn trouwens al grotendeels in cultuur gebracht en de reservaten liggen in de nieuwe gebieden. Deze hebben een rijke begroeiïng, die overigens een wisselende dichtheid heeft. Lage gedeelten hebben een vegetatie van zoutminnende planten.