De opwekking van Prof. Dr. L. Tinbergen in zijn boekje „Vogels in hun domein” om de broedvogels te tellen van een bepaald gebied, heeft ons ertoe gebracht dit eens te doen voor een deel van het Scheveningse Bos. Die „ons” zijn behalve ondergetekende zijn twee zonen van resp. 16 en 11 jaar, die van onschatbare betekenis zijn geweest voor het regelmatige bezoek van het te onderzoeken gebied. Het onderzochte deel is een strook, die zich uitstrekt van de Scheveningse Weg tot aan de Ver-Huëllweg en loopt ongeveer evenwijdig met de Prof. B. M. Teldersweg. Zoals bijgaande schets aangeeft, hebben we een strook bos gekozen aan weerszijden van een fietspad en naastliggend wandelpad, wat het onderzoek zeer eenvoudig maakte, doordat dit gehele gebied gemakkelijk bereikbaar was. De totale lengte van de strook is één km. We hebben deze strook uitverkoren om de volgende redenen: 1. na vele jaren is ons gebleken, dat juist hier veel soorten voorkomen; 2. voor ons gemakkelijk bereikbaar; 3. de onderbegroeiing is hier zeer weelderig en er zijn vrij grote stukken niet doorsneden door wandelpaden.