De oproepen tot medewerking aan het trekonderzoek van de kolgans zijn niet onbeantwoord gebleven. De gegevens hopen we later te verwerken in een artikel over het voorkomen van deze ganzensoort. We zouden echter ook de komende winters nog graag op de steun willen rekenen van een aantal medewerkers. In één jaar is namelijk geen volledig beeld te krijgen. Wel laten we nu vast zien wat het onderzoek heeft opgeleverd. Vele waarnemingen werden gedaan in een strook die van noordoost naar zuidwest over ons land loopt. De volgende waarnemingsplaatsen liggen o.m. in deze strook: Groningen, Langezwaag, Ens, Ede, Veenendaal, Bussum, Bilthoven, Utrecht, Culemborg en Vreeswijk. Echter ook buiten deze „trekbaan” werden kolganzen waargenomen: Texel, Oostwoud, Amsterdam, Alphen a/d Rijn en Den Haag. Nachtwaarnemingen van roepende kolganzen werden vooral gedaan in perioden met maanlicht.