Alvorens het verslag over 1964 te beginnen, moeten eerst enige misverstanden uit vorige jaren rechtgezet worden. De heer G. Bos uit Leeuwarden berichtte, dat in 1959 in Friesland geen 6, maar 5 jongen uitvlogen. Het misverstand ontstond, toen bij Riedstra en de Stichting op Toutenburg resp. 3 en 2 jongen uitvlogen en een der jongen van Riedstra geregeld op bezoek ging bij de jongen van de Stichting op Toutenburg. Dientengevolge gaven beide nesteigenaren 3 jongen op.