Het eilandje Skokholm, aan de westkust van Wales, is eigendom van de British Field Studies Council, een instelling die belangwekkende natuurgebieden beheert en daar wetenschappelijke onderzoekingen verricht of laat verrichten. Ieder jaar, van medio maart tot half oktober is er op Skokholm een permanente staf aanwezig, bestaande uit een waarnemer, een assistent en een meisje dat het eten verzorgt e.d. Voor belangstellenden bestaat er een beperkte mogelijkheid gedurende deze periode een aantal dagen in dit vogelparadijs door te brengen. Ten eerste kunnen zij genieten van de talloze zeevogels, die in velerlei soort op Skokholm broeden en verder worden zij in de gelegenheid gesteld om aktief deel te nemen aan het vangen en ringen van broed- en trekvogels. Van ongeveer 12.000 vogels die jaarlijks op Skokholm geringd worden, eisen de noordse pijlstormvogels het leeuwendeel op: in 1959 waren het er 6213, waarvan 453 volwassen vogels.