Op 30 april 1964 zagen we op de Laan van Poot in Den Haag bij het nest van een houtduif een turkse tortel vechten met een $ houtduif. Het 9 van de houtduif zat erbij te kijken. Het slot was, dat de turkse tortel de aftocht moest blazen. Wij hebben er geen idee van, wat dit betekent; wat wilde de turkse tortel bij dat nest? Vorig jaar 29 mei hebben we het eerste broedgeval van de turkse tortel in Den Haag geconstateerd. Deze vogels hebben minstens twee broedsels voortgebracht, waarvan er 22 september nog jongen uitvlogen. Dat jaar was er tenminste nog één paartje, wellicht waren er zelfs twee. In 1964 vlogen al op 25 maart twee jongen uit. Tegelijkertijd ontdekten we elders in de Vogelwijk van Den Haag (waar we deze broedgevallen vaststelden) nog een nest dat bebroed werd.