De vele tot nu toe in diverse tijdschriften verschenen artikelen betreffende „De Biesbosch”, behandelden vrijwel alle het Brabantse gedeelte hiervan, gelegen tussen Nieuwe Merwede en Amer. Door de bedreiging met totale indijking stond dit gedeelte terecht in het brandpunt van de belangstelling. Slechts een gering deel der literatuur betrof het Zuid-Hollandse gedeelte, met name de Sliedrechtse Biesbosch, tussen Beneden Merwede en Nieuwe Merwede. Inmiddels wordt ook dit gebied bedreigd door plannen, die omvorming tot industrieterrein en ontsluiting voor recreatie beogen. Het is daarom alleszins de moeite waard, aan dit o.a. door de vogelbevolking bijzondere terrein wat meer bekendheid te geven.