Er is in Nederland sedert 1950 heel wat onderzoek verricht om te weten te komen welke wilde ganzen ons land bezoeken, hetzij als doortrekker hetzij als overwinteraar. Dit onderzoek is begonnen omdat er ongerustheid bestond of de levenskansen van de wilde ganzen hier door de na 1945 in snel tempo elkaar opvolgende veranderingen in het landschap niet te zeer werden bedreigd. In de loop van de jaren is aangetoond, dat de ganzen in Nederland inderdaad bijna overal terrein verliezen, omdat zelfs de laatste jaren nog belangrijke pleisterplaatsen voor hen verloren gingen. Tevens is echter gebleken dat er in ons land nog mogelijkheden aanwezig zijn om voor de doortrekkende en overwinterende ganzenpopulaties voldoende rust- en voedselgebieden te behouden. Er zouden dan evenwel op korte termijn ganzenreservaten moeten worden gesticht, anders zou het wel eens te laat kunnen zijn, zoals het in sommige andere landen al te laat is.