Gedurende een reeks van jaren hebben wij in dit blad al verslag uitgebracht over het verloop van de herfsttrek, het laatst in de tiende jaargang nr. 5 over de herfsttrek van 1961. Ook in de daaropvolgende drie jaren hebben wij met een aantal enthousiaste medewerkers in vele delen van het land de herfsttrek waargenomen. Het was er niet eerder van gekomen de resultaten te publiceren. Daar het echter jammer zou zijn deze reeks van gegevens in Het Vogeljaar te onderbreken, doet het ons genoegen in dit artikel een beeld te geven van de trek in de laatste drie jaren aan de hand van de gezamenlijke waarnemingen van de deelnemers aan dit onderzoek. Een lijstje van deelnemers, zowel groepen als individuele waarnemers, is bij dit artikel afgedrukt. Het is verheugend, dat er heel wat trouwe deelnemers zijn, die zich elk jaar melden om te posten. Een bewijs, dat het fascinerende trekgebeuren hen niet loslaat.