Jan P. Strijbos zal voor leden en donateurs van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek zijn nieuwste film „Zwerven door Ijsland" komen vertonen op dinsdag 9 maart in de Nieuwe Sociëteit te Wormerveer en op woensdag 10 maart in Ons Huis te Zaandam. Donateurs in de Zaanstreek krijgen hun gratis kaart thuis bezorgd. Extra kaarten kunnen voor ƒ 1,50 worden besteld bij het secretariaat en bij de bezorgers. Donateurs buiten de Zaanstreek dienen, als zij een der avonden willen bijwonen, hun gratis kaart aan te vragen bij secretaris A. Bakker, Leverkruidweg 13, Zaandam.