Op 25 juli a.s. is het honderd jaar geleden, dat Jacobus Pieter Thijsse te Maastricht werd geboren. Er was, dunkt ons, alle aanleiding voor het besluit der besturen en/of redacties van hiernaast vermelde organisaties, om dit feit te herdenken met de uitgave van een gezamenlijk THIJSSEnummer. Het geringe nadeel dat sommigen wellicht twee of zelfs meer exemplaren zullen ontvangen, lijkt eenvoudig in een voordeel om te zetten: men gebruike die extra-nummers om nieuwe leden te werven. Daarmee zal men stellig in de geest van Thijsse handelen. De voor dit nummer gevormde eindredactie heeft er naar gestreefd vele facetten van de figuur Thijsse te belichten. Zij had het voorrecht daarvoor een aantal uiterst deskundige medewerkers te vinden. Voorts kreeg zij de beschikking over een nooit eerder gepubliceerde bijdrage van Thijsse zelf, die nog eens de aandacht vestigt op het levende monument „Thijsse’s Hof”, dat op uiterst beschamende wijze zelfs in dit Thijsse-jaar met geldzorgen heeft te kampen!