Aan mijn jaren op de Gemeentelijke Kweekschool te Amsterdam denk ik graag terug; met grote waardering voor wat de docenten ons aan kennis bijbrachten en met dankbaarheid voor de vriendschap, die er tussen de leerlingen groeide. Bij de viering van het 75-jarig bestaan was ik in de gelegenheid veel daarvan mee te maken. Daar behoorden ook een paar bezoeken aan de oude school toe: het bezichtigen van de werkstukken van de leerlingen, het nog eens plaatsnemen in een oude klas en het ontvangen van een les. Het viel me daarbij op, dat de sfeer in de school veranderd was gedurende de halve eeuw, die verlopen was, sinds ik de school bezocht. (Van 1903 tot 1907.) De sfeer was er in mijn tijd in het algemeen plechtiger, stroever. Nu waren leraren en leerlingen veel dichter bij elkaar gekomen; voor beide partijen een veel prettiger verhouding.