Het is, dunkt me, een der grote charmes van Thijsse’s werk, dat hij zo voortdurend persoonlijk betrokken is bij alles, waarover hij schrijft. Dit heeft bovendien het voordeel, dat hij, onopzettelijk, zijn eigen biografie heeft geschreven. Onderstaande verzameling citaten is een poging, Thijsse te tonen, zoals hij zichzelf heeft beschreven. Het is, geloof ik, een vrij zuiver beeld geworden (zij het geenszins volledig), van de blijmoedige mens die hij was, de dichterlijke beschrijver van dingen, die hij buiten aandachtig had waargenomen en waarvan hij zelf zo had genoten, dat de vreugde van dit genieten uit bijna elke regel spreekt.