Kort na de oorlogsdagen van mei 1940 kwam het bestuur van de Haarlemse N.J.N.-afdeling „Evonymus” bijeen om te overleggen op welke wijze onder de zo ingrijpend gewijzigde omstandigheden zou moeten worden verder gewerkt. Voorzichtigheidshalve werd besloten voorlopig alleen excursies te houden in de directe omgeving van Haarlem. Wanneer de toestand wat overzichtelijker zou zijn geworden, zouden ook verderaf gelegen gebieden weer in het programma kunnen worden opgenomen.