Te weinig beseft de Zaankanter, dat hij in een omgeving woont, die in heel Westeuropa zijn weerga niet heeft. Vergeefs zal men op zijn vacantiereizen naar een dergelijk gebied uitzien. Uniek is vooral de grillige afwisseling van water, weiden en rietland, over grote oppervlakten verspreid. Ook in Nederland treffen wij dit landschap alleen aan in de Zaanstreek en in Waterland. Om het wijde karakter ervan te behouden, zal het echter nodig zijn eventuele reservaten een voldoend grote oppervlakte te geven. De natuurterreinen in de Zaanstreek, in de onmiddellijke nabijheid van woon- en industriekernen, verdienen onze bijzondere aandacht: a. om hun landschappelijke schoonheid; b. wegens hun enorme vogelrijkdom; c. om hun waarde voor de recreatie.