De toelichting op het bestaande streekplan voor de Zaanstreek is een interessant stuk litteratuur, waarvan kennisneming van harte wordt aanbevolen. De toelichting vangt aan met te stellen dat inzicht in de ontwikkeling, die een gebied heeft doorgemaakt, onontbeerlijk is bij het bepalen van de wijze, waarop men die ontwikkeling verder, mede door middel van een streekplan, zal trachten te leiden.