Wie in het Zaanse land het rijke vogelleven gaat bestuderen, zal worden getroffen door de vele fabrieksgebouwen, die het landschap op vele plaatsen beheersen. De industrie heeft zich hoofdzakelijk langs de Zaan en in de naaste omgeving van deze waterweg gevestigd. De tijd is reeds verre dat, waar men ook in de Zaanstreek rondkeek, een molen of molengroep een achtergrond of een dominerend hoogtepunt vormde in het landschap. Van de honderden molens, die eertijds zowel de boorden van de Zaan als de uitgestrekte velden daaromheen beheersten, zijn nog slechts een tiental overgebleven. De meeste zijn in het laatste kwart van de vorige en in het begin van deze eeuw gesloopt, terwijl ook vele door brand verloren gingen. Die nog overbleven worden in stand gehouden door de zeer actieve vereniging „De Zaanse Molen”, die juist dit jaar haar veertigjarige bestaan viert. Zonder het werk dezer vereniging zou wellicht geen dezer oude cultuurmonumenten gespaard zijn gebleven.