Ter gelegenheid van het Thijsse-jaar heeft de redactie van Het Vogeljaar een „Dr. Jac. P. Thijsse-Vogeljaar Prijs” ingesteld. Deze prijs, een bedrag van duizend gulden, zal jaarlijks worden toegekend aan het beste boek over het vogelleven of de vogelbescherming, dat in het voorafgaande jaar is verschenen. De prijs wordt uitsluitend toegekend voor oorspronkelijk in de Nederlandse taal geschreven boeken ter gelegenheid van hun eerste verschijning. De jury heeft het recht de prijs in ten hoogste drie door haar vast te stellen bedragen te splitsen, die dan als aanmoedigingsprijzen worden toegekend. Komt geen in het voorafgaande jaar verschenen boek voor de prijs of een aanmoedigingsprijs in aanmerking, dan zal het bedrag worden bestemd voor verhoging van in volgende jaren toe te kennen prijzen. De prijs zal in 1966 voor het eerst worden toegekend voor een tussen 1 januari en 31 december 1965 verschenen boek.