Op 25 juli 1965 is het honderd jaar geleden, dat Jacobus Pieter Thijsse te Maastricht werd geboren. Voor velen van ons, die het voorrecht hadden hem te kennen, een zo vertrouwde figuur, dat de aanduiding „Jac. P.” voldoende was. Wij herdenken hem als de man, die herhaaldelijk en met ongeëvenaard enthousiasme belangstelling heeft gevraagd voor de vogels en aan wie het in belangrijke mate te danken is, dat het Nederlandse volk in het algemeen de vogels zo welgezind is. Dit is, afgezien van de geografische situatie, een voorname oorzaak van de vogelrijkdom van ons land. Tevens herdenken wij Dr. Thijsse als een toegewijd bestuurslid, dat ruim 35 jaar lang (van 1909 tot zijn overlijden in 1945) zitting heeft gehad in het bestuur der vereniging en wiens stelling „vogelbescherming is een zaak van volksopvoeding” nog immer een belangrijke richtlijn voor ons is. De reeds even aangestipte vogelrijkdom van ons land is inderdaad opvallend, Vooral als we bedenken, dat Nederland de twijfelachtige faam geniet van het dichtstbevolkte land ter wereld te zijn, met zijn 12 miljoen inwoners. In 1900 waren dat er slechts 5 miljoen en toch slaakte Thijsse reeds in het in 1906 voor het eerst verschenen prachtige boek „Het intieme leven der vogels” de verzuchting: „Die achterkleinkinderen zullen vechten om een roeibeurt in ’t Naardermeer”.