Als er één ding is, waarmee wij bijzonder ingenomen zijn, dan is het wel, dat er in de Zaanstreek en ook ver daarbuiten een zo grote belangstelling is ontstaan voor de vorming van het Weidevogelreservaat ~De Reef”. Jarenlang heeft onze vereniging dit gepropageerd en wij kunnen thans met voldoening vaststellen, dat in dit verslagjaar 1964 de activiteit ten aanzien van de aankopen voor dit reservaat met grote kracht is toegenomen. Verheugend is het te kunnen vaststellen, dat reeds honderden op onze kleurenfolder „De Zaanstreek is méér waard dan alleen een tunnel” hebben gereageerd. Dientengevolge waren wij in staat reeds een bedrag van ƒ 4.000,— over te maken aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels in Amsterdam, als bijdrage in de aankoopkosten van weilanden in dit reservaat. Aangezien velen hun bijdrage in een langduriger vorm hebben willen kenbaar maken, n.l. door donateur van onze Vogelbeschermingswacht te worden, zullen wij in de komende jaren onze bijdrage kunnen aanvullen, zodat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels zich van een grote belangstelling èn financiële steun uit onze eigen streek verzekerd weet.