Op 1 september a.s. sluit de inzendtermijn voor de J. A. Nijkamp-prijs. Wij nodigen daarom alle Nederlandse jongeren, die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en de biologie (nog) niet tot universitaire studie hebben gekozen, uit hun werkstuk, dat verantwoording aflegt van hun actieve beoefening der natuurstudie, klaar te maken en vóór genoemde datum in te zenden. Het begrip „werkstuk” wordt hierbij ruim gesteld en kan bv. inhouden een verslag van veldwaarnemingen, een foto- of dia-serie met toelichting, een herbarium met plantengeografische notities of een beschouwing in het vlak van de natuurbescherming.