De vogelaar in de Hollandse kuststreek zal bet strand in augustus en September zeker vaak bezocht hebben. Dat is de tijd waarin soms veel jagers aan de kust te zien zijn, de kleine mantelmeeuwen over de eerste duinenrij vliegen en de Jan van Genten en sterns achter de branding vissend langstrekken. Mijn vogelnotities gaan terug tot 1940. Vele malen heb ik in de nazomer en de vroege herfst het strand bezocht, vooral ten zuiden van Zandvoort en tussen IJrnuiden en Bloemendaal. Over sommige jaren bezit ik vrij nauwkeurige gegevens over de aantallen vogels die op de excursies gezien werden. Ik heb deze aantekeningen eens met elkaar vergeleken om te zien of er grote verschillen zijn tussen het heden en het verleden.