Het was dit jaar „feest in de natuur”. Feest, omdat wij dankbaar herdachten dat honderd jaar geleden, in Maastricht, Jacob Pieter Thijsse werd geboren. Dat heeft zelfs aanleiding gegeven tot een plechtige bijeenkomst, met excellente, hooggeleerde en zeergeleerde sprekers in Amsterdam. Er werden ook elders bijeenkomsten, tentoonstellingen, filmvertoningen en andere activiteiten georganiseerd, gewijd aan de „reus met het hart van een kind”, die Thijsse was. Ook de vogels hebben dit feest in de natuur meegevierd. We maakten al, voorlopig, melding van enige broedgevallen van steltkluten. Inmiddels is wel gebleken, dat deze invasie omvangrijker was, dan wij toen vermoedden. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen hebben enige tientallen paren genesteld waarover ons een uitvoerig verslag is toegezegd, dat ons echter nog niet heeft bereikt, zodat we het tot een volgend nummer moeten uitstellen. Bovendien hebben er zowaar opnieuw bijeneters in Nederland gebroed. Nu op Terschelling, waar twee of drie paartjes met succes jongen schijnen te hebben groot gebracht.